Sertifikat for Hvad-skal-jeg-oenske-mig.dk

hvad-skal-jeg-oenske-mig.dk

Dette sertifikatet bekrefter deltakelse for :domene på :nettsted. Ved å delta støtter :domene CO2-reduksjoner for sin tilstedeværelse på nettet.

Jonathan Stoker
Verifisert
Jonathan Stoker · co2stream.no · Signature

Grunnlegger Co2stream.no